18. 9. 2019  19:46 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákien
Názov témy anglicky: The influence of preparation conditions on the properties of biodegradable fibres
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marcela Hricová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marcela Hricová, PhD.
Abstrakt: V poslednom období si človek začína uvedomovať ako jeho činnosť, najmä nadprodukcia tovaru a s tým spojené hromadenie odpadu, negatívne vplýva na životné prostredie a celkový komfort života. Najmä plastické látky, ktoré sú ťažko rozložiteľné v prírode, predstavujú najväčšiu hrozbu. Preto je snaha nahradiť klasické plasty biodegradovateľnými polymérmi z obnoviteľných zdrojov. Textilný priemysel je tiež významným producentom výrobkov a tým aj odpadu a preto aj v tejto oblasti by nahradenie syntetických plastov biodegradovateľnými prispelo k zníženiu znečistenia životného prostredia. V práci sa bude sledovať a hodnotiť vplyv aditív ako aj podmienok spracovania na prípravu a vlastnosti biodegradovateľných vlákien z kyseliny polymliečnej.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.