24. 10. 2020  2:03 Kvetoslava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákien
Název tématu anglicky:
The influence of preparation conditions on the properties of biodegradable fibres
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt: V poslednom období si človek začína uvedomovať ako jeho činnosť, najmä nadprodukcia tovaru a s tým spojené hromadenie odpadu, negatívne vplýva na životné prostredie a celkový komfort života. Najmä plastické látky, ktoré sú ťažko rozložiteľné v prírode, predstavujú najväčšiu hrozbu. Preto je snaha nahradiť klasické plasty biodegradovateľnými polymérmi z obnoviteľných zdrojov. Textilný priemysel je tiež významným producentom výrobkov a tým aj odpadu a preto aj v tejto oblasti by nahradenie syntetických plastov biodegradovateľnými prispelo k zníženiu znečistenia životného prostredia. V práci sa bude sledovať a hodnotiť vplyv aditív ako aj podmienok spracovania na prípravu a vlastnosti biodegradovateľných vlákien z kyseliny polymliečnej.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMATxA chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.