16. 12. 2019  4:07 Albína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti
Názov témy anglicky: Biodegradable fibres - preparation and properties
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marcela Hricová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marcela Hricová, PhD.
Abstrakt: V snahe znížiť množstvá odpadu na báze syntetických polymérov sa v poslednom období venuje zvýšená pozornosť príprave biodegradovateľných polymérov z obnoviteľných zdrojov. Jedným z možných použiteľných polymérov je i kyselina polymliečna. V bakalárskej práci sa bude sledovať vplyv aditív na prípravu a vlastnosti pripravených biodegradovateľných vlákien. Takéto vlákna majú potenciál v budúcnosti nahradiť bežne používané syntetické vlákna.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMATxA chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.