18. 8. 2019  4:43 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti
Názov témy anglicky: Biodegradable fibres - preparation and properties
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marcela Hricová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marcela Hricová, PhD.
Abstrakt: V snahe znížiť množstvá odpadu na báze syntetických polymérov sa v poslednom období venuje zvýšená pozornosť príprave biodegradovateľných polymérov z obnoviteľných zdrojov. Jedným z možných použiteľných polymérov je i kyselina polymliečna. V bakalárskej práci sa bude sledovať vplyv aditív na prípravu a vlastnosti pripravených biodegradovateľných vlákien. Takéto vlákna majú potenciál v budúcnosti nahradiť bežne používané syntetické vlákna.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT4 chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný)-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.