Sep 27, 2020   2:50 a.m. Cyprián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti
Title of topic in English:
Biodegradable fibres - preparation and properties
State of topic:
approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Ing. Marcela Hricová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Plastics, Rubber and Fibres - IPM FCFT
Max. no. of students:
--
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marcela Hricová, PhD.
Summary:
V snahe znížiť množstvá odpadu na báze syntetických polymérov sa v poslednom období venuje zvýšená pozornosť príprave biodegradovateľných polymérov z obnoviteľných zdrojov. Jedným z možných použiteľných polymérov je i kyselina polymliečna. V bakalárskej práci sa bude sledovať vplyv aditív na prípravu a vlastnosti pripravených biodegradovateľných vlákien. Takéto vlákna majú potenciál v budúcnosti nahradiť bežne používané syntetické vlákna.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT4xA Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials (Remedial)

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.