14. 8. 2020  10:07 Mojmír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti
Názov témy anglicky:
Biodegradable fibres - preparation and properties
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
V snahe znížiť množstvá odpadu na báze syntetických polymérov sa v poslednom období venuje zvýšená pozornosť príprave biodegradovateľných polymérov z obnoviteľných zdrojov. Jedným z možných použiteľných polymérov je i kyselina polymliečna. V bakalárskej práci sa bude sledovať vplyv aditív na prípravu a vlastnosti pripravených biodegradovateľných vlákien. Takéto vlákna majú potenciál v budúcnosti nahradiť bežne používané syntetické vlákna.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT4xA chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný)

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.