16. 10. 2019  9:08 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie izokonverzných metód v predikcii stability materiálov
Názov témy anglicky: Application of Isoconversional Methods for the Material Stability Predictions
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.
Abstrakt: Termooxidačná stabilita organických materiálov bude študovaná metódami termickej analýzy. Vyhodnotenie experimentov a predikcia budú robené na základe nearrheniovskej kinetiky. Literatúra: ŠIMON, P., HYNEK, D., MALÍKOVÁ, M., CIBULKOVÁ, Z. Extrapolation of accelerated thermooxidative tests to lower temperatures applying non-Arrhenius temperature functions. J. Therm. Anal. Cal. 2008, vol. 93, p. 817–821.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.