Oct 18, 2019   1:40 p.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Degradácia a transformácia vybraných mikropolutantov s využitím procesov katalytickej ozonizácie
Title of topic in English: Degradation and transformation of selected micro-pollutants using catalytic ozonisation processes
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Summary: Cieľom teoretickej časti práce je oboznámiť sa s výskytom mikropolutantov vo vodách a ich negatívnych vplyvoch na ľudské zdravie a ich dopadom na životné prostredie. Náplňou bude literárna rešerš zameraná vlastnosti, výskyt, toxicitu a metódy odstraňovania vybranýchh mikropolutantov, ich degradácia a transformácia procesmi katalytickej ozonizácie. Praktická časť práce sa bude zaoberať možnosťami degradácie vybraných mikropolutantov procesmi katalytickej ozonizácie s použitím rôznych katalyzátorov,následnými analýzami produktov pomocou špecifických analýz, chemickej spotreby kyslíka a celkového organického uhlíka. Bude študovaná kinetika degradačných a transformačných procesov. Pre vybrané systémy budú vyhodnotené miera degradácie a hodnoty kinetických parametre reakcie. Vplyv degradačných produktov na mikroorganizmy aktivovaného kalu bude hodnotený pomocou respirometrických meraní.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.