Sep 20, 2019   1:01 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Účinnosť nanomateriálov pri čistení odpadovej vody
Title of topic in English: Effectivity of nanomaterials in wastewater treatment
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment - IFSN FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Summary: Práca je zameraná na sledovanie účinnosti rôznych nanočastíc na znižovanie počtu celkových aj rezistentných koliformných baktérií a enterokokov v modelovej odpadovej vode.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-BIOT Biotechnology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.