Oct 16, 2019   9:54 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Výskum nehomogénnej lyofilizácie pre výrobu nových (bio)liekov
Title of topic in English: Investigation of inhomogeneous lyophilization
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.
Summary: Cieľom diplomovej práce bude experimentálne a teoretické štúdium nehomogénnej lyofilizácie a zmrazovania a testovanie metódy ‚ice/fog‘ riadenej nukleácie ako aj vývoj matematického modelu zmrazovania a rastu kryštálov. Pri riešení sa budú kombinovať nasledovné metódy: 1. Experimentálne štúdium a kvantifikácia nehomogénnej rýchlosti sušenia spôsobenej prestupom tepla cez steny lyofilizátora. Základnou metódou štúdia budú tzv. sublimačné testy, pri ktorých sa gravimetricky vyhodnocuje množstvo odsublimovanej vody v rôznych liekovkách v lyofilizátore. Experimentálna práca sa bude robiť čiastočne na lyofilizátore Edwards ÚchEI ale hlavne na lyofilizátore Christ 10-2D firmy Hameln, RDS v Modre. 2. Implementácia a experimentálne testovanie technológie riadenej nukleácie ‘ice-fog’. Experimentálna práca a testovanie riadenej nukleácie sa bude robiť na lyofilizátore Christ 10-2D firmy Hameln, ktorý po malých úpravách umožňuje použitie tejto technológie. Výber vhodnej formulácie sa urobí tiež v spolupráci s firmou Hameln. 3. Vývoj matematického modelu riadenej nukleácie, zmrazovania a kryštalizácie. Hlavným cieľom v prvom kroku bude vývoj mechanistických matematických modelov, ktoré umožnia kvantitatívnu predikciu stupňa podchladenia kvapaliny, teplotu zmrazenia a veľkosť kryštálov zmrazenej vody. Matematické modely budú vyvinuté na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva FChPT v Bratislave.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.