21. 10. 2019  4:27 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výskum nehomogénnej lyofilizácie pre výrobu nových (bio)liekov
Názov témy anglicky: Investigation of inhomogeneous lyophilization
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce bude experimentálne a teoretické štúdium nehomogénnej lyofilizácie a zmrazovania a testovanie metódy ‚ice/fog‘ riadenej nukleácie ako aj vývoj matematického modelu zmrazovania a rastu kryštálov. Pri riešení sa budú kombinovať nasledovné metódy: 1. Experimentálne štúdium a kvantifikácia nehomogénnej rýchlosti sušenia spôsobenej prestupom tepla cez steny lyofilizátora. Základnou metódou štúdia budú tzv. sublimačné testy, pri ktorých sa gravimetricky vyhodnocuje množstvo odsublimovanej vody v rôznych liekovkách v lyofilizátore. Experimentálna práca sa bude robiť čiastočne na lyofilizátore Edwards ÚchEI ale hlavne na lyofilizátore Christ 10-2D firmy Hameln, RDS v Modre. 2. Implementácia a experimentálne testovanie technológie riadenej nukleácie ‘ice-fog’. Experimentálna práca a testovanie riadenej nukleácie sa bude robiť na lyofilizátore Christ 10-2D firmy Hameln, ktorý po malých úpravách umožňuje použitie tejto technológie. Výber vhodnej formulácie sa urobí tiež v spolupráci s firmou Hameln. 3. Vývoj matematického modelu riadenej nukleácie, zmrazovania a kryštalizácie. Hlavným cieľom v prvom kroku bude vývoj mechanistických matematických modelov, ktoré umožnia kvantitatívnu predikciu stupňa podchladenia kvapaliny, teplotu zmrazenia a veľkosť kryštálov zmrazenej vody. Matematické modely budú vyvinuté na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva FChPT v Bratislave.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.