26. 6. 2019  9:47 Adriána
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov
Název tématu anglicky: Microbiological contamination of photographic materials
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Abstrakt: Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov Čiernobiele fotografie, ktoré sú súčasťou zbierok v múzeách aj archívoch, môžu byť kontaminované mikroorganizmami (vláknitými hubami a baktériami), čo môže viesť k ich trvalému poškodeniu až zničeniu. Inaktivácia mikroorganizmov pomocou plazmového výboja predstavuje netoxickú, časovo nenáročnú a ekologickú cestu ochrany. Cieľom práce bude na vybraných kultivačných médiách vypestovať vláknité huby zo vzoriek napadnutých fotografických materiálov a fotografií zo Slovenského národného archívu a posúdiť vplyv zloženia kultivačného substrátu na morfológiu (farebnosť) kolónií izolátov. Vybrané mikroorganizmy budú nanesené na fotografický materiál (klasickým spôsobom spracovaný čiernobiely barytový papier so želatínovou obrazovou vrstvou) a po pomnožení budú opracované plazmovým výbojom (ADRE plazma). Posúdi sa vplyv plazmového výboja na inaktiváciu mikroorganizmov, ako aj na optické vlastnosti fotografického obrazu. Konzultantky práce: Ing. Barbora Kaliňáková, PhD., Ing. Katarína Haberová, PhD.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-BIOT biotechnológia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.