3. 6. 2020  18:11 Karolína
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov
Název tématu anglicky:
Microbiological contamination of photographic materials
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov Čiernobiele fotografie, ktoré sú súčasťou zbierok v múzeách aj archívoch, môžu byť kontaminované mikroorganizmami (vláknitými hubami a baktériami), čo môže viesť k ich trvalému poškodeniu až zničeniu. Inaktivácia mikroorganizmov pomocou plazmového výboja predstavuje netoxickú, časovo nenáročnú a ekologickú cestu ochrany. Cieľom práce bude na vybraných kultivačných médiách vypestovať vláknité huby zo vzoriek napadnutých fotografických materiálov a fotografií zo Slovenského národného archívu a posúdiť vplyv zloženia kultivačného substrátu na morfológiu (farebnosť) kolónií izolátov. Vybrané mikroorganizmy budú nanesené na fotografický materiál (klasickým spôsobom spracovaný čiernobiely barytový papier so želatínovou obrazovou vrstvou) a po pomnožení budú opracované plazmovým výbojom (ADRE plazma). Posúdi sa vplyv plazmového výboja na inaktiváciu mikroorganizmov, ako aj na optické vlastnosti fotografického obrazu. Konzultantky práce: Ing. Barbora Kaliňáková, PhD., Ing. Katarína Haberová, PhD.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOT biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.