Oct 13, 2019   10:58 p.m. Koloman
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov
Title of topic in English: Microbiological contamination of photographic materials
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Summary: Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov Čiernobiele fotografie, ktoré sú súčasťou zbierok v múzeách aj archívoch, môžu byť kontaminované mikroorganizmami (vláknitými hubami a baktériami), čo môže viesť k ich trvalému poškodeniu až zničeniu. Inaktivácia mikroorganizmov pomocou plazmového výboja predstavuje netoxickú, časovo nenáročnú a ekologickú cestu ochrany. Cieľom práce bude na vybraných kultivačných médiách vypestovať vláknité huby zo vzoriek napadnutých fotografických materiálov a fotografií zo Slovenského národného archívu a posúdiť vplyv zloženia kultivačného substrátu na morfológiu (farebnosť) kolónií izolátov. Vybrané mikroorganizmy budú nanesené na fotografický materiál (klasickým spôsobom spracovaný čiernobiely barytový papier so želatínovou obrazovou vrstvou) a po pomnožení budú opracované plazmovým výbojom (ADRE plazma). Posúdi sa vplyv plazmového výboja na inaktiváciu mikroorganizmov, ako aj na optické vlastnosti fotografického obrazu. Konzultantky práce: Ing. Barbora Kaliňáková, PhD., Ing. Katarína Haberová, PhD.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.