24. 10. 2020  20:06 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov
Názov témy anglicky:
Microbiological contamination of photographic materials
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Abstrakt:
Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov Čiernobiele fotografie, ktoré sú súčasťou zbierok v múzeách aj archívoch, môžu byť kontaminované mikroorganizmami (vláknitými hubami a baktériami), čo môže viesť k ich trvalému poškodeniu až zničeniu. Inaktivácia mikroorganizmov pomocou plazmového výboja predstavuje netoxickú, časovo nenáročnú a ekologickú cestu ochrany. Cieľom práce bude na vybraných kultivačných médiách vypestovať vláknité huby zo vzoriek napadnutých fotografických materiálov a fotografií zo Slovenského národného archívu a posúdiť vplyv zloženia kultivačného substrátu na morfológiu (farebnosť) kolónií izolátov. Vybrané mikroorganizmy budú nanesené na fotografický materiál (klasickým spôsobom spracovaný čiernobiely barytový papier so želatínovou obrazovou vrstvou) a po pomnožení budú opracované plazmovým výbojom (ADRE plazma). Posúdi sa vplyv plazmového výboja na inaktiváciu mikroorganizmov, ako aj na optické vlastnosti fotografického obrazu. Konzultantky práce: Ing. Barbora Kaliňáková, PhD., Ing. Katarína Haberová, PhD.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOT biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.