Oct 21, 2019   1:51 a.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na vlastnosti čiernobielej fotografie
Title of topic in English: The influence of low-temperature atmospheric plasma on black -white photography
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Summary: V posledných rokoch sa v literatúre objavujú informácie o využití nízkoteplotnej atmosférickej plazmy v oblasti objektov kultúrneho dedičstva, medzi iným aj v oblasti fotografie. Ošetrenie pomocou plazmového výboja je možnou netoxickou a časovo nenáročnou alternatívou predovšetkým v oblasti inaktivácie mikroorganizmov a čistenia fotografií. Cieľom práce je prešetrenie vplyvu účinku plazmového výboja na fotografie a na ich jednotlivé komponenty, predovšetkým želatínovú vrstvu a papier a nastavenie parametrov procesu tak, aby nedošlo k poškodeniu materiálu a fotografického obrazu. Na hodnotenie účinku plazmy sa využijú spektroskopické a kolorimetrické metódy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.