21. 10. 2019  4:44 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na vlastnosti čiernobielej fotografie
Názov témy anglicky: The influence of low-temperature atmospheric plasma on black -white photography
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Abstrakt: V posledných rokoch sa v literatúre objavujú informácie o využití nízkoteplotnej atmosférickej plazmy v oblasti objektov kultúrneho dedičstva, medzi iným aj v oblasti fotografie. Ošetrenie pomocou plazmového výboja je možnou netoxickou a časovo nenáročnou alternatívou predovšetkým v oblasti inaktivácie mikroorganizmov a čistenia fotografií. Cieľom práce je prešetrenie vplyvu účinku plazmového výboja na fotografie a na ich jednotlivé komponenty, predovšetkým želatínovú vrstvu a papier a nastavenie parametrov procesu tak, aby nedošlo k poškodeniu materiálu a fotografického obrazu. Na hodnotenie účinku plazmy sa využijú spektroskopické a kolorimetrické metódy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.