1. 10. 2020  3:31 Arnold
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Identifikácia a charakterizácia čistých kultúr vínnych kvasiniek
Názov témy anglicky:
Identification and characterization of axenic cultures of wine yeast
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Katarína Furdíková, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Analýza aromatického profilu šumivých vín vyrobených klasickou metódou. Sledovanie vývoja základných paraemtrov ako aj aromatických látok vo víne počas jeho výroby. Definovanie rozdielov medzi tichými a šumivými vínami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOT biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.