18. 10. 2019  11:36 Lukáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Príprava deuterovaných 4-chinolónov
Název tématu anglicky: Preparation of deuterated 4-quinolones
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Abstrakt: 1. Literárna rešerž 2. Príprava východiskového pentadeuteronitrobenzénu 3. Príprava a reakcie 5,6,7,8-tetradeutero-4-chinolónu 4. Spektrálne vlastnosti pripravených zlúčenínOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.