19. 8. 2019  20:34 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Chémia esterov nitrooctovej kyseliny
Názov témy anglicky: Chemistry of nitroacetic acid esters
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Abstrakt: 1. Literárna rečerš (SciFinder, Reaxys) 2. Vlastnosti a reaktivita v kondenzačných reakciách 3. Príprava a reakcie vybraných zlúčenín 4. Fyzikálno-chemické a spektrálne vlastnosti pripravených zlúčenínObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.