17. 6. 2019  3:11 Adolf
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Kinetické aspekty enzýmovej oxidácie 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd bunkami Gluconobacter oxydans
Název tématu anglicky: Kinetic aspects of the enzymatic oxidation of 2-phenylethanol to phenylacetaldehyde by Gluconobacter oxydans
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Abstrakt: Bakalárska práca sa bude zaoberať návrhom kinetického experimentu a spracovania jeho výsledkov pri biokatalytickej transformácii 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd. Ceľom bude získať informácie o vplyve koncentrácií reaktantov, najmä kyslíka a 2-fenyletanolu, na rýchlosť reakcie, prípadne zistiť vplyv ďalších fyzikálno-chemických faktorov na priebeh reakcie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.