25. 8. 2019  9:06 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kinetické aspekty enzýmovej oxidácie 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd bunkami Gluconobacter oxydans
Názov témy anglicky: Kinetic aspects of the enzymatic oxidation of 2-phenylethanol to phenylacetaldehyde by Gluconobacter oxydans
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Abstrakt: Bakalárska práca sa bude zaoberať návrhom kinetického experimentu a spracovania jeho výsledkov pri biokatalytickej transformácii 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd. Ceľom bude získať informácie o vplyve koncentrácií reaktantov, najmä kyslíka a 2-fenyletanolu, na rýchlosť reakcie, prípadne zistiť vplyv ďalších fyzikálno-chemických faktorov na priebeh reakcie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.