Sep 22, 2019   7:44 a.m. Móric
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biotechnology (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava celobunkových biokatalyzátorov pre priemysel prírodných aróm
Title of topic in English: Preparation of whole-cell biocatalysts for the natural aroma industry
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Summary: Práca bude zameraná na prehľad metód permeabilizácie a prípadnej imobilizácie buniek a stabilizácie enzýmov potrebných pri oxidačno-redukčných reakciách prípravy prírodných aróm. Súčasťou experimentálneho štúdia bude charakterizácia kinetických vlastností pripravených biokatalyzátorov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-BIOT Biotechnology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.