Oct 19, 2019   6:32 a.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biotechnology (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vývoj a charakterizácia systémov s imobilizovanými dehydrogenázami
Title of topic in English: Development and characterization of immobilized dehydrogenase systems
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je príprava a charakterizácia preparátov kovalentne imobilizovanej formátdehydrogenázy, prípadne alkoholdehydrogenázy, ktorá bude neskôr využitá pri vývoji systémov na enzýmovú prípravu prírodnych aróm redukciou karbonylových zlúčenín na regeneráciu NADH. V rámci bakalárskej práce bude v prvom rade potrebné spracovať literárny prehľad zameraný na metódy imobilizácie väzbou na pevné nosiče. V rámci praktickej časti budú pripravené preparáty enzýmu imobilizovaného rôznymi metódami, ktoré budú charakterizované vzhľadom na katalytické vlastnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.