26. 6. 2019  16:36 Adriána
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vývoj a charakterizácia systémov s imobilizovanými dehydrogenázami
Název tématu anglicky: Development and characterization of immobilized dehydrogenase systems
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je príprava a charakterizácia preparátov kovalentne imobilizovanej formátdehydrogenázy, prípadne alkoholdehydrogenázy, ktorá bude neskôr využitá pri vývoji systémov na enzýmovú prípravu prírodnych aróm redukciou karbonylových zlúčenín na regeneráciu NADH. V rámci bakalárskej práce bude v prvom rade potrebné spracovať literárny prehľad zameraný na metódy imobilizácie väzbou na pevné nosiče. V rámci praktickej časti budú pripravené preparáty enzýmu imobilizovaného rôznymi metódami, ktoré budú charakterizované vzhľadom na katalytické vlastnosti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-BIOT biotechnológia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.