Oct 24, 2019   6:17 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na vrstvy v kolorovanej fotografii
Title of topic in English: Influence of low-temperature atmospheric plasma on layers in color photography
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Summary: Pred objavom farebnej fotografie sa na vyfarbenie fotografií využívalo ich kolorovanie, ktoré predstavovalo nanesenie fa¬rebnej vrstvy tvorenej kolorantom (farbivom alebo pigmentom) a spojivom (arabská guma, oleje, želatína, škrob, albumín). Vplyvom veku, ako aj externých faktorov dochádza k poškodeniu komponentov čiernobielej želatínovej fotografie, ako aj k zmenám farebnej vrstvy, rovnako môže dochádzať aj k ich mikrobi¬álnemu poškodeniu. Cieľom práce je prešetrenie účinku plazmového výboja na fotografický obraz aj farebnú vrstvu v kolorovanej fotografii, ako aj na jej stabilitu v priebehu ďalšieho starnutia. Konzultantka práce: Ing. Katarína Haberová, PhD.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-PSP Natural and Synthetic PolymersI-PSP-POFO Graphic Arts Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.