21. 9. 2019  15:17 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na vrstvy v kolorovanej fotografii
Názov témy anglicky: Influence of low-temperature atmospheric plasma on layers in color photography
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Abstrakt: Pred objavom farebnej fotografie sa na vyfarbenie fotografií využívalo ich kolorovanie, ktoré predstavovalo nanesenie fa¬rebnej vrstvy tvorenej kolorantom (farbivom alebo pigmentom) a spojivom (arabská guma, oleje, želatína, škrob, albumín). Vplyvom veku, ako aj externých faktorov dochádza k poškodeniu komponentov čiernobielej želatínovej fotografie, ako aj k zmenám farebnej vrstvy, rovnako môže dochádzať aj k ich mikrobi¬álnemu poškodeniu. Cieľom práce je prešetrenie účinku plazmového výboja na fotografický obraz aj farebnú vrstvu v kolorovanej fotografii, ako aj na jej stabilitu v priebehu ďalšieho starnutia. Konzultantka práce: Ing. Katarína Haberová, PhD.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-POFO polygrafia a fotografia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.