18. 10. 2019  17:57 Lukáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Biokatalytická príprava prírodného fenylacetaldehydu
Název tématu anglicky: Biocatalytic preparation of natural phenylacetaldehyde
Stav tématu: schváleno (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Abstrakt: Téma spadá do oblasti prípravy prírodných aróm. Bude zameraná na získanie poznatkov a praktické odskúšanie biokatalytickej oxidácie 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd pomocou enzýmových systémov baktérie Gluconobacter oxydans. Hlavným cieľom práce je vývoj biokatalytického systému poskytujúceho maximálnu konverziu a špecifickosť uvedenej reakcie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-BIOTE biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.