Nov 18, 2019   1:57 a.m. Eugen
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biotechnology (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Biokatalytická príprava prírodného fenylacetaldehydu
Title of topic in English: Biocatalytic preparation of natural phenylacetaldehyde
State of topic: approved (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Summary: Téma spadá do oblasti prípravy prírodných aróm. Bude zameraná na získanie poznatkov a praktické odskúšanie biokatalytickej oxidácie 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd pomocou enzýmových systémov baktérie Gluconobacter oxydans. Hlavným cieľom práce je vývoj biokatalytického systému poskytujúceho maximálnu konverziu a špecifickosť uvedenej reakcie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-BIOTE Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.