24. 10. 2020  2:16 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Biokatalytická príprava prírodného fenylacetaldehydu
Názov témy anglicky:
Biocatalytic preparation of natural phenylacetaldehyde
Stav témy:
schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Abstrakt:
Téma spadá do oblasti prípravy prírodných aróm. Bude zameraná na získanie poznatkov a praktické odskúšanie biokatalytickej oxidácie 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd pomocou enzýmových systémov baktérie Gluconobacter oxydans. Hlavným cieľom práce je vývoj biokatalytického systému poskytujúceho maximálnu konverziu a špecifickosť uvedenej reakcie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BIOTE biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.