Sep 16, 2019   12:11 p.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Stabilita fotografií zhotovených technikou kyanotypie
Title of topic in English: Stability of photos taken with cyanotype technique
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Summary: Kyanotypia patrí medzi najstaršie fotografické techniky. Pre nenáročnosť spracovania a atraktívnu modrú farbu obrazovej vrstvy sa ako alternatívna fotografická technika využíva do súčasnosti. Práca sa bude zaoberať štúdiom vlastností modelových vzoriek pripravených touto technikou podľa postupu J. Herschela a modifikovaným receptom podľa M. Wareho. Vzorky budú svetelne a tepelne zostarnuté a charakterizované pomocou kolorimetrických a spektrálnych metód. Preštuduje sa aj vplyv pôsobenia nízkoteplotnej plazmy na stabilitu pripraveného fotografického obrazu a možnú regeneráciu farby. Konzultantky práce: Ing. Katarína Haberová, PhD., Mgr.Art. Zuzana Machatová, PhD.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PSP Natural and Synthetic PolymersI-PSP-POFO Graphic Arts Technology-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.