16. 10. 2019  1:32 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Stabilita fotografií zhotovených technikou kyanotypie
Názov témy anglicky: Stability of photos taken with cyanotype technique
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Abstrakt: Kyanotypia patrí medzi najstaršie fotografické techniky. Pre nenáročnosť spracovania a atraktívnu modrú farbu obrazovej vrstvy sa ako alternatívna fotografická technika využíva do súčasnosti. Práca sa bude zaoberať štúdiom vlastností modelových vzoriek pripravených touto technikou podľa postupu J. Herschela a modifikovaným receptom podľa M. Wareho. Vzorky budú svetelne a tepelne zostarnuté a charakterizované pomocou kolorimetrických a spektrálnych metód. Preštuduje sa aj vplyv pôsobenia nízkoteplotnej plazmy na stabilitu pripraveného fotografického obrazu a možnú regeneráciu farby. Konzultantky práce: Ing. Katarína Haberová, PhD., Mgr.Art. Zuzana Machatová, PhD.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-POFO polygrafia a fotografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.