8. 12. 2019  13:34 Marína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Dvojenzýmový systém na prípravu prírodných aróm redukciou karbonylových zlúčenín
Názov témy anglicky: Two-enzyme system for the preparation of natural aroma by reduction of carbonyl compounds
Stav témy: schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Abstrakt: Téma je zameraná na vývoj biokatalytického reaktora na redukciu karbonylových zlúčenín so súčasnou regeneráciou redukovaného kofaktora. Nadväzuje na predchádzajúce diplomové práce zaoberajúce sa vývojom a vlastnosťami alkoholdehydrogenázy a formátdehydrogenázy, pričom cieľom bude zlepšenie stability enzýmov v imobilizovanej forme a charakterizácia dvojenzýmového systému z hľadiska katalytických vlastností.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BIOTE biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.