24. 6. 2019  21:25 Ján
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Dvojenzýmový systém na prípravu prírodných aróm redukciou karbonylových zlúčenín
Název tématu anglicky: Two-enzyme system for the preparation of natural aroma by reduction of carbonyl compounds
Stav tématu: schváleno (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Abstrakt: Téma je zameraná na vývoj biokatalytického reaktora na redukciu karbonylových zlúčenín so súčasnou regeneráciou redukovaného kofaktora. Nadväzuje na predchádzajúce diplomové práce zaoberajúce sa vývojom a vlastnosťami alkoholdehydrogenázy a formátdehydrogenázy, pričom cieľom bude zlepšenie stability enzýmov v imobilizovanej forme a charakterizácia dvojenzýmového systému z hľadiska katalytických vlastností.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-BIOTE biotechnológia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.