Oct 17, 2019   6:15 a.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Dvojenzýmový systém na prípravu prírodných aróm redukciou karbonylových zlúčenín
Title of topic in English: Two-enzyme system for the preparation of natural aroma by reduction of carbonyl compounds
State of topic: approved (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Summary: Téma je zameraná na vývoj biokatalytického reaktora na redukciu karbonylových zlúčenín so súčasnou regeneráciou redukovaného kofaktora. Nadväzuje na predchádzajúce diplomové práce zaoberajúce sa vývojom a vlastnosťami alkoholdehydrogenázy a formátdehydrogenázy, pričom cieľom bude zlepšenie stability enzýmov v imobilizovanej forme a charakterizácia dvojenzýmového systému z hľadiska katalytických vlastností.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-BIOTE Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.