16. 6. 2019  5:23 Blanka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Aplikácia marketingových postupov vo vybranej firme
Název tématu anglicky: Application of marketing methods in the selected firm
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je identifikovať a spracovať možnosti uplatnenia marketingových postupov vo vybranom podniku. Ide najmä o charakteristiku konkrétnej marketingovej koncepcie firmy, prvky strategického plánovania, formy vstupu na zahraničné trhy, vymedzenie trhových segmentov a využitie nástrojov marketingového mixu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.