Oct 14, 2019   6:56 p.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Aplikácia marketingových postupov vo vybranej firme
Title of topic in English: Application of marketing methods in the selected firm
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Management of Chemical and Food Technologies - IM OUP REK
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Summary: Cieľom práce je identifikovať a spracovať možnosti uplatnenia marketingových postupov vo vybranom podniku. Ide najmä o charakteristiku konkrétnej marketingovej koncepcie firmy, prvky strategického plánovania, formy vstupu na zahraničné trhy, vymedzenie trhových segmentov a využitie nástrojov marketingového mixu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RTP Control of Technological Processes in Chemical and Food Industries

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.