Jul 18, 2019   3:16 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Univerzálne komunikačné rozhranie pre internet vecí
Title of topic in English: Universal communication interface for Internet of Things
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Summary: V súčasnosti je ponuka vývojových platforiem pre IoT obrovská. Často sa preto používa kombinácia týchto platforiem aby sa dosiahlo optimálneho výpočtového výkonu, spotreby energie a jednoduchosti návrhu celého systému. Cieľom práce je vytvoriť softvérovú knižnicu pre univerzálne komunikačné zariadenie. Zariadenie by malo integrovať množstvo štandardov pre drôtovú alebo bezdrôtovú komunikáciu s okolitým zariadeniami aj systémami. Komunikačné zariadenie by malo byť tzv. bránou medzi IoT zariadeniami a hlavným systémom, pričom brána môže umožniť aj predspracovanie jednotlivých dát.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.