21. 9. 2019  2:33 Matúš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Baktérie rezistentné voči antimikrobiálnym zlúčeninám vo vodách určených na pitné účely
Název tématu anglicky: Resistant bacteria againt antimicrobial compounds in drinking water
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Abstrakt: Študent sa zameria na izoláciu rezistentných baktérií z vôd určených na pitné účely. Po získaní izolátov stanoví profil rezistencie resp. citlivosti na vybrané antimikobiálne zlúčeniny a bude sa pomocou fenotypových metód snažiť určiť mechnizmus rezistencie jednotlivých izolátov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.