14. 8. 2020  16:09 Mojmír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Baktérie rezistentné voči antimikrobiálnym zlúčeninám vo vodách určených na pitné účely
Název tématu anglicky: Resistant bacteria againt antimicrobial compounds in drinking water
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt: Študent sa zameria na izoláciu rezistentných baktérií z vôd určených na pitné účely. Po získaní izolátov stanoví profil rezistencie resp. citlivosti na vybrané antimikobiálne zlúčeniny a bude sa pomocou fenotypových metód snažiť určiť mechnizmus rezistencie jednotlivých izolátov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.