27. 9. 2020  6:05 Cyprián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Baktérie rezistentné voči antimikrobiálnym zlúčeninám vo vodách určených na pitné účely
Názov témy anglicky:
Resistant bacteria againt antimicrobial compounds in drinking water
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Abstrakt:
Študent sa zameria na izoláciu rezistentných baktérií z vôd určených na pitné účely. Po získaní izolátov stanoví profil rezistencie resp. citlivosti na vybrané antimikobiálne zlúčeniny a bude sa pomocou fenotypových metód snažiť určiť mechnizmus rezistencie jednotlivých izolátov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.