Sep 19, 2019   6:43 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Šírenie bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v prostredí
Title of topic in English: The spread of bacterial resistance in the environment
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Summary: Študent sa zameria na izoláciu resistentných baktérií zo životného prostredia. Úlohou bude zistiť, aké mechanizmy rezistencie a ktoré rezistentné bakteriálne druhy majú dominantné zastúpenie území SR. Mechanizmy rezistencie baktérií sa budú sledovať pomocou fenotypových metód a budú sa potvrdzovať metódami molekulovej biológie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-BBT Biochemistry and Biomedical Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.