16. 10. 2019  12:03 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Šírenie bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v prostredí
Názov témy anglicky: The spread of bacterial resistance in the environment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Abstrakt: Študent sa zameria na izoláciu resistentných baktérií zo životného prostredia. Úlohou bude zistiť, aké mechanizmy rezistencie a ktoré rezistentné bakteriálne druhy majú dominantné zastúpenie území SR. Mechanizmy rezistencie baktérií sa budú sledovať pomocou fenotypových metód a budú sa potvrdzovať metódami molekulovej biológie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BBT biochémia a biomedicínske technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.