Jul 23, 2019   7:55 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Rotačná vzdialenosť binárnych stromov
Title of topic in English: Rotation distance of binary trees
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Summary: Rotačná vzdialenosť dvoch binárnych stromov s rovnakým počtom uzlov je definovaná ako minimálny počet rotácií, ktorými možno jeden binárny strom transformovať na druhý. 1. Spracujte problematiku rotácií binárnych stromov a ich využitia. 2. Spracujte prehľad výsledkov o rotačnej vzdialenosti binárnych stromov. 3. Implementujte čo najefektívnejšie algoritmy na výpočet rotačnej vzdialenosti dvoch binárnych stromov s rovnakým počtom uzlov. Poznámka: Je otvoreným problémom, či existuje takýto algoritmus s polynomiálnou zložitosťou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.