22. 8. 2019  6:34 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Metódy dvojúrovňovej optimalizácie
Názov témy anglicky: Methods of bi-level optimization
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Abstrakt: Dvojúrovňová optimalizácia predstavuje dôležitú triedu optimalizačných problémov široko využiteľných pre potreby moderného riadenia procesov. Vo všeobecnosti je však tento problém náročný na riešenie. Cieľom projektu je skúmať výpočtové metódy pre špeciálny prípad dvojúrovňovej optimalizácie, tzv. min-max optimalizácie. Vyvinuté metódy budú aplikované na príkladoch návrhu optimálnych experimentov a robustného riadenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.