19. 9. 2019  8:15 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Metódy dvojúrovňovej optimalizácie
Název tématu anglicky: Methods of bi-level optimization
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Abstrakt: Dvojúrovňová optimalizácia predstavuje dôležitú triedu optimalizačných problémov široko využiteľných pre potreby moderného riadenia procesov. Vo všeobecnosti je však tento problém náročný na riešenie. Cieľom projektu je skúmať výpočtové metódy pre špeciálny prípad dvojúrovňovej optimalizácie, tzv. min-max optimalizácie. Vyvinuté metódy budú aplikované na príkladoch návrhu optimálnych experimentov a robustného riadenia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.