Oct 18, 2019   4:47 p.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Metódy dvojúrovňovej optimalizácie
Title of topic in English: Methods of bi-level optimization
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Summary: Dvojúrovňová optimalizácia predstavuje dôležitú triedu optimalizačných problémov široko využiteľných pre potreby moderného riadenia procesov. Vo všeobecnosti je však tento problém náročný na riešenie. Cieľom projektu je skúmať výpočtové metódy pre špeciálny prípad dvojúrovňovej optimalizácie, tzv. min-max optimalizácie. Vyvinuté metódy budú aplikované na príkladoch návrhu optimálnych experimentov a robustného riadenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AICHP Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.