Oct 23, 2019   1:39 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Aplikácia na monitorovanie a analýzu DLTFS experimentov
Title of topic in English: Application for monitoring and analysis of DLTFS measurements
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Arpád Kósa, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Arpád Kósa, PhD.
Summary: Aplikácia na monitorovanie a analýzu DLTFS experimentov Bakalárska práca sa zameriava na návrh a riešenie monitorovacej aplikácie pre spektroskopiu hlbokých energetických hladín (Deep Level Transient Fourier Spectroscopy) a integráciou tejto aplikácie do existujúceho prostredia. Nosnou časťou práce je analýza súčasného dátového toku údajov, “real-time” spracovanie výsledkov a zabezpečenie komunikácie užívateľského rozhrania s meracím pracoviskom. Architektúra by mala byť navrhnutá riešiteľom s využitím dostupných technológií, efektivity, výkonu a financií. Výstup práce by mal splniť nasledujúce body: • Oboznámenie sa so základmi existujúceho DLTFS softvéru a s dátovými výstupmi • Analýza dostupných technológií dátového prenosu • Návrh architektúry “real-time” dátového prenosu a zabezpečenie komunikácie užívateľského rozhrania s meracím pracoviskom • Analýza dostupných technológií na prípravu užívateľského rozhrania • Návrh užívateľského rozhrania vrátane web a mobilných aplikácii • Testovanie navrhnutej aplikácie a dokumentáciaLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.