17. 10. 2019  8:25 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aplikácia na monitorovanie a analýzu DLTFS experimentov
Názov témy anglicky: Application for monitoring and analysis of DLTFS measurements
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Arpád Kósa, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Arpád Kósa, PhD.
Abstrakt: Aplikácia na monitorovanie a analýzu DLTFS experimentov Bakalárska práca sa zameriava na návrh a riešenie monitorovacej aplikácie pre spektroskopiu hlbokých energetických hladín (Deep Level Transient Fourier Spectroscopy) a integráciou tejto aplikácie do existujúceho prostredia. Nosnou časťou práce je analýza súčasného dátového toku údajov, “real-time” spracovanie výsledkov a zabezpečenie komunikácie užívateľského rozhrania s meracím pracoviskom. Architektúra by mala byť navrhnutá riešiteľom s využitím dostupných technológií, efektivity, výkonu a financií. Výstup práce by mal splniť nasledujúce body: • Oboznámenie sa so základmi existujúceho DLTFS softvéru a s dátovými výstupmi • Analýza dostupných technológií dátového prenosu • Návrh architektúry “real-time” dátového prenosu a zabezpečenie komunikácie užívateľského rozhrania s meracím pracoviskom • Analýza dostupných technológií na prípravu užívateľského rozhrania • Návrh užívateľského rozhrania vrátane web a mobilných aplikácii • Testovanie navrhnutej aplikácie a dokumentáciaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.