21. 7. 2019  2:38 Daniel
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Modelovanie a riadenie biochemického reaktora
Název tématu anglicky: Modelling and Control of a Biochemical Reactor
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na vytvorenie matematického modelu biochemického reaktora. Pomocou vytvoreného modelu sa bude skúmať ustálený pracovný režim reaktora a jeho dynamické vlastnosti. Analýza vlastností reaktora sa využije na návrh riadiaceho systému. Výpočty a simulácie sa budú realizovať v programovacom prostredí MATLAB-Simulink.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.