22. 9. 2019  20:39 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vývoj toolboxu MODELTOOL pre MATLAB-Simulink
Názov témy anglicky: Development of the MODELTOOL toolbox for MATLAB - Simulink
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je doplnenie a aktualizácia softvérového balíka MODELTOOL, ktorý je knižnicou modelov chemickotechnologických procesov. V rámci práce študent doplní knižnicu o model biochemického reaktora, aktualizuje knižnicu pre použitie v najnovšich verziách MATLABU a bude pracovať na vytvorení anglickej verzie knižnice. Dobrá znalosť anglického jazyka je preto potrebná.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.