14. 8. 2020  10:30 Mojmír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Inhibícia tvorby voľných radikálov pôsobením vybraných karotenoidov (Michaela Tholtová)
Názov témy anglicky:
Inhibition of free radicals formation by the effect of selected carotenoids
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Silvia Martiniaková, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov:--
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Teoreticko-experimentálna prácaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.